S3E48 – Храни ли музикант къща? Гост: Александър Куманов – китарист