Епизод 75: Млък! Думите изчезват. Гост: Радослав Бимбалов. 5 стотинки подкаст