S2E41 – За наблюдението на изборите, гледната точка и идеите, които променят хората