S5E155 Долари и пари от глобалното към частното. С Иво Димитров от Финсити. 5 стотинки подкаст