Епизод 83: Хорá и ръченици в мобилно приложение с Ива Тодорова от Таратанци