март 4, 2022

Епизод 58 Нагласите към и потенциалът на Бузлуджа. С арх. Дора Иванова

С арх. Дора Иванова говорим за потенциала на Бузлужда и смисъла да пазим културното наследство.