S5E132 Vmware, Африка и една молитва – Със Сабина и Плами от VMware. 5 стотинки подкаст