Епизод 58 Нагласите към и потенциалът на Бузлуджа. С арх. Дора Иванова