Епизод 3 – национализъм, домати, цаца за 20 лева и един режисьорски пепелник